Sähkönjakeluverkkojen pitkän aikavälin kehityssuunnittelu

Vanheneva verkosto-omaisuus ja kasvavat käyttövarmuusvaatimukset luovat haasteellisen toimintaympäristön verkostosuunnittelulle. Kustannustehokkaiden ja samalla luotettavuutta parantavien kehittämisvaihtoehtojen määrä on rajallinen. Omalle toiminta-alueelle sopivien ratkaisuiden löytäminen voi viedä aikaa ja paineet onnistumiselle ovat suuret, koska verkostoinvestointien pitoajat ovat hyvin pitkät. Tämän vuoksi kehittämissuunnitelmien laadintaan kannattaa kiinnittää erityistä huomiota.
Tarjoamme osaamista sähkönjakeluverkkojen strategiseen suunnitteluun ja pitkän aikavälin kehittämiseen. Pitkän aikavälin kehittämissuunnitelmissa hyödynnämme uusia suunnittelumenetelmiä ja teknisiä ratkaisuita sekä huomioimme toimintaympäristön muutosten aiheuttamat vaatimukset. Suunnitelmat toteutamme läheisessä yhteistyössä verkkoyhtiön suunnitteluhenkilöstön kanssa, jolloin verkkoyhtiön omien erityistarpeiden huomionti sujuu joustavasti.