Asset Vision on sähköverkkoalan konsulttiyhtiö, joka toimii verkkoyhtiön ja alan muiden toimijoiden kumppanina jakeluverkon, verkkoliityntöjen ja verkkoliiketoiminnan strategisessa kehitystyössä. Tarjoamme verkkoyhtiöille ja muille alan toimijoille suunnittelu-, analysointi- sekä koulutuspalveluita sekä kehitämme omaisuudenhallintaprosessia tukevia ohjelmistoja. Suunnittelussa huomioimme liiketoimintaympäristön kehittymisen ja hyödynnämme tehokkaasti uusia suunnittelumenetelmiä sekä innovatiivisia verkkotekniikoita. Visiomme on auttaa verkkoyhtiötä ja alan muita toimijoita löytämään parhaat ratkaisut siten, että sähkön jakelun luotettavuus, energiatehokkuus sekä elinkaarikustannukset ovat optimaaliset.

VAHVUUDET:

  • Vankka suunnitteluosaaminen
  • Sähköverkkoyhtiöiden liiketoimintaympäristön tuntemus
  • Omaisuuden hallinnan strategisten prosessien osaaminen   
  • Uusiutuvien tuontatomuotojen tuomien haasteiden ja mahdollisuuksien ymmärtäminen
  • Kyky hyödyntää uusia teknisiä ratkaisuja

Haluamme auttaa vastaamaan haasteisiin

Sähkönjakelun toimintaympäristön muutokset tuovat verkkoyhtiölle jatkuvasti uusia haasteita. Tarjoamme osaamista sähkönjakeluverkkojen strategiseen suunnitteluun ja pitkän aikavälin kehittämiseen. Pitkän aikavälin kehittämissuunnitelmissa hyödynnämme uusia suunnittelumenetelmiä ja teknisiä ratkaisuita sekä huomioimme toimintaympäristön muutosten aiheuttamat vaatimukset.